•  
Tel: 01 5614 353 | E-mail: uredski@uredski-materijal.eu

Sredstvo za dezinfekciju ruku 5l Alcosan 70%

Šifra artikla: alcosan-za-ruk-52674
Jedinica mjere: Kom
Dostupnost artikla:   Artikl je dostupan
Cijena:  371,88 Kn

Opis artikla

Tekuće sredstvo za dezinfekciju ruku na bazi alkohola - PAKIRANJE OD 5l

Rok isporuke: 2-4 radna dana

Aktivna tvar:
Etilni alkohol + izopropanol, 70%

Sadrži komponentu za zaštitu kože.

PODRUČJE PRIMJENE: Sredstvo se koristi za dezinficiranje opranih ruku u svim djelatnostima i situacijama gdje je to potrebno. U prehrambenoj industriji, školama, vrtićima, ugostiteljstvu, objektima društvene prehrane…
NAČIN PRIMJENE: Sredstvo se koristi za dezinfekciju opranih ruku. Na oprane, suhe dlanove, nanijeti 1-2ml sredstva raspršivačem, dobro protrljati, 15-20 sekundi, dok se ruke ne osuše

SVOJSTVA:
Izgled: tekućina, bez boje
Miris: po alkoholu
pH: 7-7,5
Gustoća/20 °C: 0,800-0,900 g/cm3
Plamište: min 12°C
Samozapaljenje: iznad 380°C

SKLADIŠTENJE: Na hladom mjestu
MJERE ZAŠTITE: Ne pušiti pri rukovanju, opasnost od požara! Ne koristiti u blizini vatre ili bilo kakvog plamena!

Zbog velikog nedostatka ambalaže na tržištu može doći do različitog pakiranja.


Oznaka opasnosti: OPASNOST

Oznake upozorenja:
H225 Lako zapaljiva tekućina
Oznake obavijesti: P102 Čuvati izvan dohvata djece.
P210 Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti.
P233 Čuvati u dobro zatvorenom spremniku.
P240 Uzemljiti/učvrstiti spremnik i opremu za prihvat kemikalije
P243 Poduzeti mjere za sprečavanje statičkog elektriciteta.
P501 Odložiti sadržaj/spremnik u skladu s lokalnim/regionalnim propisima: Zakon o otpadu, Pravilnik o vrstama otpada, Pravilnik o postupanju s ambalažnim otpadom, Uredba za postupanje s opasnim otpadom.

Biocidni proizvod rabiti pažljivo. Prije uporabe uvijek pročitati deklaraciju i podatke o proizvodu.

*PAKIRANJE OD 5l

Ostale informacije

Datoteke artikla