•  
Tel: 01 5614 353 | E-mail: uredski@uredski-materijal.eu

Sredstvo za dezinfekciju prostora 1000ml Alcosan prostor

Šifra artikla: alcosan-za-prostor
Jedinica mjere: Kom
Dostupnost artikla:   Artikl je dostupan
Cijena:  74,38 Kn

Opis artikla

Tekuće sredstvo za dezinfekciju prostora i površina na bazi alkohola 1l

Rok isporuke: 2-4 radna dana

Aktivna tvar:
Etilni alkohol + izopropanol, min. 75%

PODRUČJE PRIMJENE: Sredstvo se koristi za dezinfekciju opranih, vodootpornih površina gdje je potrebna brza dezinfekcija, u kućanstvu i svim granama prehrambene industrije, u školama, vrtićima, zdravstvu i drugdje. Za dezinfekciju opreme, kvaka, rukohvata, igračaka i drugo.
NAČIN PRIMJENE: Prskanjem, za dezinfekciju svih perivih površina, Brisanjem – natopljenom krpom. Sredstvo nanijeti na površinu te nakon nekoliko minuta prebrisati. Sredstvo ne ispirati
SVOJSTVA:
Izgled: tekućina, bez boje
Miris: po alkoholu
pH: 7-7,5
Gustoća/20 °C: 0,800-0,900 g/cm3
Plamište: min 12°C
Samozapaljenje: iznad 380°C

SKLADIŠTENJE: Na hladom mjestu
MJERE ZAŠTITE: Ne pušiti pri rukovanju, opasnost od požara! Ne koristiti u blizini vatre ili bilo kakvog plamena!

Zbog velikog nedostatka ambalaže na tržištu može doći do različitog pakiranja.

Oznaka opasnosti: OPASNOST

Oznake upozorenja:
H225 Lako zapaljiva tekućina
Oznake obavijesti: P102 Čuvati izvan dohvata djece.
P210 Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti.
P233 Čuvati u dobro zatvorenom spremniku.
P240 Uzemljiti/učvrstiti spremnik i opremu za prihvat kemikalije
P243 Poduzeti mjere za sprečavanje statičkog elektriciteta.
P501 Odložiti sadržaj/spremnik u skladu s lokalnim/regionalnim propisima: Zakon o otpadu, Pravilnik o vrstama otpada, Pravilnik o postupanju s ambalažnim otpadom, Uredba za postupanje s opasnim otpadom.

Biocidni proizvod rabiti pažljivo. Prije uporabe uvijek pročitati deklaraciju i podatke o proizvodu.

Ostale informacije