•  
Tel: 01 5614 353 | E-mail: uredski@uredski-materijal.eu

Sredstvo - Sanitar Original - Wc Sanitar 750ml

Šifra artikla: 000019013
Jedinica mjere: Kom
Dostupnost artikla:   Artikl je dostupan
Cijena:  18,13 Kn

Opis artikla

Uporaba: Tekuće sredstvo za čišćenje i otapanje vodenog kamenca
Namjene koje se ne preporučuju: Preporučena uporaba u rubrici iznad. Drugi načini uporabe se ne preporučuju.

Sredstvo za dezinfekciju WC školjke, 750 ml

Oznaka opasnosti: OPASNOST

Oznake upozorenja:
H315 Nadražuje kožu
H318 Uzrokuje teške ozljede oka

Oznake obavijesti:
P 101 Ako je potrebna liječnička pomoć, pokazati spremnik ili naljepnicu
P 102 Čuvati izvan dohvata djece
P 103 Prije upotrebe pročitati naljepnicu
P302 + P352 U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM:oprati velikom količinom sapuna i vode.
P305 + P351 + P 338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.

Dodatni podaci o opasnostima:
EUH208 Sadrži glutaraldehid. Može izazvati alergijsku reakciju.

Biocidni proizvod rabiti pažljivo. Prije uporabe uvijek pročitati deklaraciju i podatke o proizvodu.

Ostale informacije