•  
Tel: 01 5614 353 | E-mail: uredski@uredski-materijal.eu

MPCD Navy ULTRA PLUS - Dezinficijens - pakiranje 5l (Cijena za 5l)

Šifra artikla: dezificijens-5l-ultra
Jedinica mjere: Kom
Dostupnost artikla:   Artikl je dostupan
Cijena:  350,00 Kn

Opis artikla

MPCD NAVY ULTRA PLUS - Dezinficijens, deterdžent, odmašćivač

Zbog velikog nedostatka ambalaže na tržištu može doći do različitog pakiranja.
Rok isporuke: 2-4 radna dana

*Minimalno pakiranje 5 litara, istaknuta cijena je za 5l

Opis proizvoda: Biocidni pripravak za čišćenje, odmašćivanje i dezinfekciju (vrsta biocidnog pripravka 2 i 4), biorazgradiv - 99%, djeluje bakericidno i fungicidno, siguran za uporabu, ne djeluje nadražujuće, uklanja neugodne mirise, ne oštećuje tretirane površine.

Pripravak za čišćenje, odmašćivanje i dezinfekciju svih vodoperivih površina u ugostiteljstvu, industriji, javnim ustanovama; na području hrane za dezinfekciju opreme, ambalaže, pribora za konzumaciju, površina ili cjevovoda povezanih s proizvodnjom, transportom, skladištenjem ili konzumacijom hrane– vrsta biocidnog pripravka 2, 4.
Za redovito održavanje površina primjenjuje se razrijeđen u količini od 50 ml po litri vode.
Za uklanjanje jačih zaprljanja proizvod se primjenjuje koncentriran.
Ostaviti sredstvo da djeluje 5 min. Nije potrebno ispiranje vodom.

Sastav: Dinatrijev metasilikat ?0,5%, natrijev karbonat ?0,1%, neionske površinski aktivne tvari ?0,2%, kvaterni amonijevi spojevi benzil-C12-16-alkildimetil kloridi 0,2%

Rok uporabe: 5 godina od datuma proizvodnje (otisnut na pakiranju)
Pakiranje: Plastična PEHD ambalaža, 5 lit
Napomena: Čuvati izvan dohvata djece. Skladištiti u zatvorenom originalnom pakiranju, u suhom i zatvorenom prostoru na min. temperaturi od +5°C. Skladištiti dalje od hrane, krmnog bilja i napitaka. Ne skladištiti u blizini kiselina. U slučaju zdravstvenih tegoba nazvati.
Centar za kontrolu otrovanja, tel. 01-2348-342.

Oznake obavijesti:
P260 Ne udisati pare/aerosol
P271 Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru

Dodatni podaci o opasnostima:
Biocid, aktivna tvar: 0,2% Alkil (C12-16) dimetilbenzil amonijev klorid

Prikladna sredstva:
Proizvod nije zapaljiv. Uskladiti sredstva za gašenje požara s okolinom zahvaćenom požarom. Suhi prah, CO2, pjena za gašenje požara, vodena maglica, raspršeni mlaz vode.

Mjere za sprječavanje izlaganja za vrijeme preporučene uporabe:
Izbjegavati kontakt s kožom i očima. Držati dalje od živežnih namirnica. Kontaminiranu odjeću odmah skinuti i oprati dobro dio tijela koji je bio u kontaktu s proizvodom. Nakon svakog kontakta s proizvodom dobro oprati ruke.

Biocidni proizvod rabiti pažljivo. Prije uporabe uvijek pročitati deklaraciju i podatke o proizvodu.

Zbog velikog nedostatka ambalaže na tržištu može doći do različitog pakiranja.
Rok isporuke: 2-4 radna dana

*Minimalno pakiranje 5 litara

Ostale informacije

Datoteke artikla